telefoon
075-6141583

Camera Meldpunt is ontwikkeld door Vedicom, met het doel de veiligheid en leefbaarheid in flats en complexen te vergroten. Daarnaast om de kosten als gevolg van vandalisme en onrust te verlagen. In de basis wordt een wooncomplex voorzien van een camerasysteem. Camera’s worden strategisch binnen het complex geplaatst. Bewoners spelen vervolgens zelf een rol in deze samenwerking met de VVE/Woningcorporatie, Vedicom en de Politie. Op de website Camerameldpunt.nl kunnen bewoners makkelijk, snel en volledig anoniem problemen in het wooncomplex aangeven.

Camera Meldpunt - Melding maken

Hoe werkt het?

Zodra een bewoner ergens overlast heeft geconstateerd, gaat deze naar www.camerameldpunt.nl Daar geeft men samen met het complexnummer aan wat er geconstateerd is. Bijvoorbeeld diefstal, vandalisme of vervuiling. Daarnaast vermeldt de bewoner de locatie en het tijdstip. Dit duurt ongeveer twee minuten. De melding krijgt een ticket nummer. Met dit nummer kan de melder later op de website zien welke actie er op de melding ondernomen is.

Wat doet Camera Meldpunt

Camera Meldpunt gaat, aan de hand van de melding, op zoek naar de bijbehorende beelden. Zodra er bruikbare beelden zijn, worden deze doorgegeven aan de woningcorporatie/VVE bestuur of de wijkagent/politie.

Waarom is het belangrijk?

Overlast, vandalisme en misdaad zijn een probleem voor iedereen. Wij zetten ons in om dit, samen met bewoners, te minimaliseren. Alle bewoners moeten zich prettig en veilig voelen in hun eigen buurt. Het is daarom belangrijk dat alle ongeregeldheden gesignaleerd en aangegeven worden. Alle meldingen worden serieus genomen; zo maken we er samen een betere woonomgeving van.

Woningbouwcorporatie Rochdale is gestart met CameraMeldpunt

Al jarenlang hebben bewoners van de flat aan de Rode Kruislaan te maken met overlast van jongeren die in en om de flat wonen. Ze maken lawaai, laten rommel achter, brengen vernielingen in de flat aan en plassen zelfs in de trappenhuizen. In een poging in de toekomst adequater te kunnen optreden tegen deze hangjongeren is woningbouwcorporatie Rochdale met Politie en CameraMeldpunt een samenwerking aangegaan. Hiervoor zijn maar liefst 61 camera’s opgehangen in de flat met veel centrale entrees en trappenhuizen. Wanneer een bewoners iets verontrustends zien, kunnen ze hier anoniem een melding van maken. Vedicom zal vervolgens de beelden van de juiste camera bekijken. Als daadwerkelijk sprake blijkt van een misstand, wordt dit direct gerapporteerd bij de politie. Vervolgens wordt gewerkt met een lik-op-stukbeleid om direct op te treden tegen de overlastgevende jongeren.

Veiliger gevoel
Nico de Leeuw van Rochdale: ‘Met het meldpunt streven we naar een constructie waarin we bewoners een veiliger gevoel kunnen geven. Ook bewoners die voorheen geen melding durfden te maken van overlast, omdat ze bang waren voor represailles van jongeren die in dezelfde flat woonden, kunnen misstanden via dit anonieme meldpunt rapporteren.’

 

Rode Kruislaan - Camera meldpunt
Vedicom